مشاوره آفلاین

حیطه های قابل بحث و اجرا ---»

١ - مشاوره و راهنماییقبل از ازدواج

۲- مشاوره و راهنمایی خانواده

۳-   مشاوره و راهنمایی اختلالات رفتاری

۴- مشاوره و راهنمایی آسیب های اجتماعی

۵- مشاوره و اهنمایی اختلالات کار کرد های جنسی 

۶- مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی

۷- روابط بین فردی 

/ 0 نظر / 50 بازدید